Stručni kadrovi

Stručni kadrovi u Savezu

Od stručnih kadrova u streljačkim udrugama Saveza djeluje :

  • 6 trenera
  • 2 instruktora
  • 2 pripravnika za trenere
  • 2 sudca sa C HSS licencom
  • 2 sudaca s D HSS licencom
  • 6 sudaca s E HSS licencom

od kojih je veći dio osposobljen u proteklih deset godina.