Športski objekti

Društvo raspolaže športskim objektima na korištenju za provedbu treninga i natjecanja. To su:

  • Gradsko strelište Daruvar
    Gradsko strelište Daruvar
    Gradsko strelište Daruvar, u vlasništvu Grada Daruvara. Ugovorom o najmu, sklopljenim s Gradskim poglavarstvom Daruvar,strelištem upravlja Društvo Daruvarskih Strelaca 1885.. Strelište ima zračnu streljanu s 5 streljačka mjesta koje ne zadovoljavaju standard Hrvatskog Streljačkog Saveza jer učestvujemo sa seniorkama i juniorima u Prvoj LIGI Hrvatske i sve prateće prostorije, te osigurano grijanje tijekom zime.
  • Zračna streljana SD Mladost Ljudevit Selo (Češki dom) 3 streljačka mjesta sa mogućnošću korištenja nusprostorija.